Vyberte stránku

Vyhnání Gerty Schnirch

Projekt s  názvem Vyhnání Gerty Schnirch spojuje různé formy zobrazení problematiky odsunu německého obyvatelstva z  Československa, které proběhlo mezi lety 1945–1947. Cílem spojení beletrie, divadelního představení a webové platformy je co nejrelevantnější prezentování problémů, konfliktů, utrpení a především nejednoznačnosti této historické události.

Vzhledem k  absenci inovativnější prezentace vyhnání Němců se rozhodla Jarmila Štuková prezentovat tuto problematiku i na netradičních webových stránkách. Ke spolupráci na jejich vizuálním řešení vyzvala výtvarníky Patrika Singera a Ondřeje Karáska. Po obsahové stránce jí byl pak nejbližším spolupracovníkem historik a germanista z  FFUK David Sogel.

Partner: Ministerstvo vnitra SRN, Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. a Svaz Němců v Praze a středních Čechách, z.s., PARTIDA z.s.
2020